Innováció és szakértelem Ma Iván névnap van. Nyitó oldalNyitó oldal    Webshop    Coachcard kapcsolatKapcsolat, elérhetőség   www.coachcard.hu honlap térkép, tartalmi áttekintésHonlap térkép   
 
CoachCard logo
e-maile-mail: kapcsolat@coachcard.hu     Keresés        
 
 
 
   // www.coachcard.hu / Hírek / Kártya jellemzők, felhasználási javaslatok / Ön milyen mértékben együttműködő és önérvényesítő egyszerre?
 Az összes tartalmat: 
Coachoknak

 Az itt látható, coachoknak szánt kártyák listája a coaching folyamat különböző szakaszaiban használt coaching alapmodelleket jeleníti meg vizuálisan. A kártyákon keresztül a coach be tudja mutatni a modelleket és ráhangolni az ügyfeleket, hogy a modelleket értsék meg, adaptálják saját helyzetükre.
Pszichológusoknak

Az itt látható kártyák egy teljesen új eszközt jelentenek pszichológusok számára. A kártyák önismereti és fejlesztési modelleket mutatnak be vizuálisan megjelenítve, amelyek hatékonyan használhatók az ügyféllel való beszélgetés során.
Trénereknek

Az itt látható, trénereknek szánt kártyák listája azon kártyákat tartalmazza, amelyek egyesével, önállóan és egymást követve is szabadon, hatékonyan használhatóak különböző témára irányuló képzések folyamataiban, valamint a tréningek különböző szakaszaiban is. A kártyák alapvető önismereti és fejlesztési modelleket jelenítinek meg vizuálisan.
Innováció és szakértelem

Kincses Kriszinta E.V.

Adószám: 67227374 -1-42

Cím: 1147, Budapest,
Öv utca 129-131, A épület

Nyitva tartás, ügyfélfogadás:
előre egyeztetett időpontban

Telefonszám: +36-30-440-11-15
Email: kapcsolat@coachcard.hu

Kincses Kriszina @ LinkedIn


Ön milyen mértékben együttműködő és önérvényesítő egyszerre?

  - 720x576 pixel - 209137 byte

A kérdésre nagyon egyszerűen kaphat választ, hiszen Thomas K. W. és Kilmann R.H. amerikai magatartáskutatók kétdimenziós modellje a személyiséget két dimenzióban vizsgálta a konfliktusokban való megélés során.

A modell célja az egyéni viselkedés vizsgálata, tudatosítása konfliktus-helyzetekben. Konfliktushelyzetek azok a szituációk, melyekben két ember törekvései összeegyeztethetetlennek tűnnek. Ilyen helyzetekben egy személy viselkedése két alapvető dimenzió mentén írható le:

1. önérvényesítés, vagyis hogy a személy milyen mértékben törekszik a saját maga szándékainak érvényesítésére, és
2. együttműködés, vagyis hogy a személy milyen mértékben törekszik a másik egyén szándékainak érvényesítését elősegíteni.

A viselkedésnek ez a két alapvető dimenziója felhasználható arra, hogy a konfliktusok kezelésének öt sajátos módját meghatározzuk.

A versengés önérvényesítő és nem együttműködő. Az egyén saját szándékait érvényesíti a másik személy rovására. Ez hatalom-orientált eljárás: a személy bármely befolyásolási módot latba vet, ami megfelelőnek tűnik, hogy nyerő helyzetbe jusson - meggyőző képességét, rangját, gazdasági szankciókat stb.

Az alkalmazkodás együttműködő és nem önérvényesítő. A versengés ellentéte. Az egyén lemond saját szándékairól, hogy a másik szándékai érvényesülhessenek. Bizonyos önfeláldozás van ebben az eljárásban.

Az elkerülés nem önérvényesítő és nem együttműködő. Az egyén nem követi közvetlenül sem saját szándékát, sem a másik személy szándékát.

A problémamegoldás egyszerre önérvényesítő és együttműködő. Az elkerülés ellentéte. Magában rejti azt a törekvést, hogy együtt dolgozva a másik személlyel találjunk valamilyen megoldást, amely teljesen megfelel mindkettőnk szándékainak.

A kompromisszumkeresés átmenet az önérvényesítés és az együttműködés között. A cél valamilyen kivitelezhető és kölcsönösen elfogadható megoldás találása, amely részlegesen mind a két felet kielégíti. A kompromisszum középúton helyezkedik el a versengés és az alkalmazkodás között.

Mind az öt konfliktuskezelési mód hasznos bizonyos helyzetekben. Senkire sem jellemző egyetlen, merev stílus a konfliktusok kezelésében. Ugyanakkor mindenkiről elmondható, hogy bizonyos konfliktuskezelési módokat jobban tud használni, mint másokat, és ezért hajlamos arra, hogy nagyobb mértékben hagyatkozzon ezekre, mint amazokra.

Mit gondol, melyik az a 3 legjellemzőbb stílus, ami az Ön stratégiáját leírja jelenleg?
Mit gondol, mennyire megfelelő ahogy Ön az 5 konfliktuskezelési módot használja?
Melyiken változtatna?


Oldal URL


 
 
A szerzői jog a termék szerzőjének vagyoni és személyhez fűződő jogosultságokat biztosít. A vagyoni jogosultságok révén a termék felhasználására csak a szerző engedélyével kerülhet sor. A felhasználásokért a szerzőt ellenszolgáltatás, ún. jogdíj illeti meg. A szerzői jog megsértése esetén a szerző a polgári jogi felelősség szabályai szerint megkövetelheti a kárának megtérítését. A személyhez fűződő és a vagyoni jogokkal kapcsolatos részletes szabályok a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény II. és III. fejezetében találhatók.

AJÁNLOTT TARTALOM:

PARTNEREK:

Ugrás az oldal tetejére | www.coachcard.hu nyitó oldal | Honlap térkép, sitemap
Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek | Etikai kódex | Adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató (GDPR)
CoachCard hírlevél feliratkozás | CoachCard hírlevél leiratkozás
A reziliencia projekt: tréningek, workshop-ok és online kérdőívek | A reziliencia projekt hírlevél feliratkozás | A reziliencia projekt hírlevél leiratkozás